Felix Mendelssohn-Bartholdy • Max Bruch - Shlomo Mintz • The Chicago Symphony Orchestra • Claudio Abbado